Nasi kursanci cz2

Blacky - obieganie pachołków

Highway - kszatłtowanie zachowania

Blacky - kszatłtowanie zachowania

MASZA - kształtowanie

DAISY - obieganie pachołka

ALEX - współpraca

LENA - współpraca

Tor przeszkód

TIKO - przeszkody wysokościowe

CZESŁAW czyli Turbo-Czesio na przeszkodach