Nasi kursanci cz3

JULKA - trening odwołania

HIGHWAY - nauka slalomu

FIONA - równaj + komendy statyczne

FIONA - hopka

FIONA -zostań i do mnie

FIONA - komenda "noga"

RAJA i 11 letnia Ola - równaj

RAJA i 11 letnia Ola - zostań