Nasi kursanci cz4

LUX - zostań i do mnie

LILI - praca z płaszczyzną czasu

ENZO - kierunki

trening "leżeć"

trening komendy "noga"

trening "waruj" w marszu

trening "siad" w marszu

REKSIO kształtowanie zachowania

KODA slalom

LUCKY - "aktywny pies - reaktywny przewodnik" - obchodzenie pachołka

KODA - 4 kierunki

LUCY - kształtowanie

KODA - slalom

Siemka - trening slalomu

Yoshi - wzmacnianie komendy "zostań"

Dafi - obieganie pachołków z wysyłaniem kierunkowym

LUCY - koncentracja

LUCY - trening "zostań"

LUCY - trening kształtowania

CZUBAKA - kształtowanie z pachołkiem

Siemka - opony

DAFI - trening zmian pozycji

BISZKOPT - pachołek

BISZKOPT - 2 pachołki

HIGHWAY i pralka :)

Czubaka - kształtowanie

Lucky - kształtowanie

KODA - koncentracja

EDI - praca z pudełkiem

MASZA - trening slalomu

MASZA - trening z pudełkiem

CZUBAKA - pierwszy trening "zostań"

CZUBAKA - chodzenie przy nodze

SIEMKA - praca z pachołkiem i pudełkiem

BISZKOPT - trening "zostań"

BISZKOPT - praca na podeście

MANIA - opony

LUSI - trening chodzenia przy nodze

LUSI - przywołanie z rozproszeniem

YOSHI - przywołanie z rozproszeniem

KODA - trening komendy "stój"

KODA - trening "równaj"