Ratownictwo

GPR OSP Solarnia - trening w terenie

Trening oszczekiwania i meldunku GPR OSP Solarnia

URKA - tropienie użytkowe

KIRA - początki oznaczania pozoranta

KIRA - pierwsza lokalizacja

URKA - trening na gruzach

JUKA - gruzy

JUKA - oznaczanie pozoranta

JUKA - trening szczekania na wysokości

JUKA Napór 15 miesięcy - alternatywny trening szczekania

BYCZEK - oznaczanie

URKA - meldunek o odnalezieniu

JUKA Napór - 8 miesięcy - trening oznaczania

URA Napór - meldunek o odnalezieniu w pracy na pełnej ekscytacji 

KOR Napór - trening oznaczania (oszczekiwania) osoby poszukiwanej

URA Napór - trening meldunku o odnalezieniu poszukiwanego (praca z mobilnym pozorantem)

URA Napór - lokalizacja, meldunek oraz doprowadzenie do osoby poszukiwanej

KIARA Marshall Dogs - lokalizacja pozoranta zakończona meldunkiem i doprowadzeniem do niego

KIARA Marshall Dogs - 4 miesiące - wstępna nauka meldunku ratowniczego

URA Napór -  lokalizacja pozoranta zakończona meldunkiem i doprowadzeniem do niego.

URA Napór - 11 miesięcy - ćwiczenia meldunku po odnalezieniu poszkodowanego - 5 dzień treningu

URA Napór - ćwiczenia sprawnościowe na pustostanie

URA Napór - trening lokalizacji pozoranta - przygotowanie do pracy ratowniczej

URA Naór - pierwsze treningi lokalizacji pozorantów