Treningi wysyłania kierunkowego

JUKA - wysyłanie kierunkowe

URKA - wysyłanie kierunkowe

CZAN Napór - obieganie pachołka

CZAN Napór 11 tygodni - zabawa z pachołkami

JUKA 12 miesięcy - wysyłanie kierunkowe

JUKA Napór – 5 miesięcy

STRIKER Marshall Dogs -  wstępna nauka gestów kierunkowych

STRIKER Marshall Dogs - nauka rozróżniania trzech gestów kierunkowych

URA Napór - wysyłanie kierunkowe na 4 punkty, zgodnie z egzaminami psów ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej

KIARA Marshall Dogs - 4,5 miesiąca - wysyłanie kierunkowe

URA Napór- trenig wysyłania kierunkowego na 3 podesty z komendami statycznymi

URA Napór 4 miesiące - trening wysyłania kierunkowego na 3 wyznaczone punkty

URA Naór - 3 miesiące - wysyłanie kierunkowe na 2 podesty