Formularz rezerwacyjny  

UWAGA !!! ZANIM DOKONASZ REZERWACJI, ZADZWOŃ I UPEWNIJ SIĘ CZY SĄ WOLNE MIEJSCA - tel. 601 303 745

 

REZERWACJA MIEJSCA HOTELOWEGO DLA PSA

 

Imię psa:
rasa:
płeć:
wiek:
waga:
 
Imię i nazwisko właściciela psa:
tel. kontaktowy:
e-mail:
adres zamieszkania:
 
Rezerwacja hotelu od dnia:
do dnia:
(w sumie  dni)
 
Transport (własny/hotelu):
 
Informacje dodatkowe:
 
Ulubione zajęcia psa:
 
Sposób żywienia psa (rodzaj i częstotliwość posiłków):
 
Data ostatniego szczepienia przeciwko psim chorobom zakaźnym
(nosówka, parwowiroza, kaszel psi, koronawiroza itp.)
i nazwa zastosowanej szczepionki:
 
Data ostatniego odrobaczania i nazwa zastosowanego preparatu:
 
Wymagania zdrowotne (leki, rehabilitacja):
 
Czego pies się boi/czego nie lubi?:
 
Jak Twój pupil jest nastawiony do innych psów?:
 
Jak Twój pupil jest nastawiony do ludzi, kogo może nie lubić lub bać się?:
 
Czy pies jest typem uciekiniera
(przechodzi płoty, otwiera furtki, podkopuje się itp.)?:

  

UWAGA : Warunkiem przyjęcia psa do hotelu jest przekazanie książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami oraz zabezpieczenie psa przeciw kleszczom.

 

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej

jest Centrum Pracy z Psem "SONGO" z siedzibą przy ul. Strażackiej 7, w Taninie (kod pocztowy: 42-714 Lisów),

tel.: 601 303 745,

adres e-mail: mirasongo@interia.pl

2. Celem zbierania danych jest rezerwacja miejsca hotelowego dla psa

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia miejsca hotelowego dla psa.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja zamówienia.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami

danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po

roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.