Psy ratownicze

Przy OSP w Solarni działa Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z psami. Biorę czynny udział w tych działaniach w roli koordynatora do spraw psów służbowych w tej jednostce. Organizuję i przeprowadzam treningi naszych zespołów ratownik-pies oraz sam szkolę swojego psa Urkę w kierunku ratownictwa terenowego. Na chwilę obecną w grupie mamy dwa zespoły ratownik-pies z uprawnieniami do uczestnictwa w akcjach ratowniczych na terenie kraju i poza nim. Kilka kolejnych zespołów jest w trakcie przygotowania do egazminów.

 

 
 
Stele poszukujemy osób chętnych do pozorowania podczas ćwiczeń poszukiwawczo-ratowniczych z użyciem psów. Brakuje nam powoli świeżych, nie pachnących znajomo pozorantów. Jeśli ktoś dysponuje czasem i ma ochotę przyczynić się do podniesienia umiejętności naszych psich ratowników, serdecznie zapraszam do kontaktu !!!
 
To nie boli a może okazać się fajną przygodą !
 
Mirek : 601 303 745

 
Trochę o nas :
 

Grupa przewodników z psami z OSP Solarnia zawiązała się w sierpniu 2015 roku, od tamtego czasu regularnie spotyka się i ćwiczy. W międzyczasie przewodnicy skończyli podstawowy kurs strażacki.

 Wśród najważniejszych elementów doskonalonych przez zespoły ratownik-pies są posłuszeństwo, ćwiczenia lokalizacji pozorantów oraz oznaczania ich obecności przez psy jak i ćwiczenia mające na celu szeroko pojęte podnoszenie kwalifikacji i umiejętności psów takie jak tory przeszkód, zajęcia w pustostanach, zjazdy do studni, zajęcia integracyjne i wodne itp.

Grupa spotyka się regularnie co najmniej dwa razy w tygodniu, poza tymi spotkaniami każdy zespół pracuje indywidualnie w zakresie możliwym do wykonywania bez wsparcia grupy – mowa tutaj o szeroko pojętym posłuszeństwie, ćwiczeniach kontroli przestrzennej  na przeszkodach jak i doskonaleniu dodatkowych umiejętności takich, które mimo że nie są bezpośrednio związane z pracą ratowniczą,  znacznie podnoszą możliwości psów w pracy z człowiekiem przekładając się tym samym na zwiększenie efektywności treningu właściwego . Poza tym psy uczestniczą regularnie w zajęciach socjalizacyjnych oraz integracyjnych których głównym celem jest utrwalanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi -co jest kluczowe w przypadku psa mającego ratować ludzkie życie – oraz pozytywnych relacji z innymi  psami gdyż bardzo ważna dla psa jest możliwość odniesienia się do własnego gatunku.  Zespoły ratownik-pies uczestniczą też w prelekcjach dla dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolach i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w Zakładzie Karnym gdzie prowadzone są zajęcia mające na celu zwiększanie empatii względem zwierząt jak i przybliżenie tematyki pracy psów ratowniczych.

Treningi odbywają się w różnych miejscach – trening posłuszeństwa odbywa się często na profesjonalnym placu szkoleniowym w siedzibie szkoły dla psów Centrum Pracy z Psem „Songo” która umożliwia przeprowadzanie ćwiczeń w komfortowych, izolowanych warunkach o każdej porze dnia i niezależnie od pogody. Na placu znajdują się też przeszkody wysokościowe przygotowane pod kątem czekających zespoły egzaminów pierwszego stopnia oraz inne przeszkody sprawnościowe.

Treningi lokalizacji odbywają się w wielu miejscach – między innymi w miejscowości Dziewcza Góra obok Solarni gdzie nasza jednostka OSP dzierżawi specjalnie w tym celu teren od nadleśnictwa, w miejscowości Tanina, obok leśniczówki w Lublińcu, w miejscowości Stasiowe, w Solarni itd. Mamy też do dyspozycji poligon szkoleniowy w skład którego wchodzi duża liczba pustostanów starej, nieczynnej papierni w Boruszewiach – grupa spotyka się tam co najmniej raz w tygodniu. Pustostany te pozwalają na znaczne doskonalenie umiejętności psów, odbywają się tam ćwiczenia posłuszeństwa, pokonywania przeszkód jak i lokalizacji i oznaczania pozorantów.  Treningi grupy odbywają się w różnych porach dnia i nocy, niezależnie od warunków pogodowych.

Wewnętrznym koordynatorem grupy jest licencjonowany , pracujący w zawodzie  trener psów – Mirosław Dubiel prowadzący na co dzień szkołę dla psów oraz psi hotel i ośrodek resocjalizacji psów Centrum Pracy z Psem "SONGO"