Zajęcia w zakładzie karnym

Centrum Pracy z Psem "SONGO" uczestniczy w dwóch ambitnych programach prowadzonych w Zakładzie Karnym w Lublińcu:

 "MÓJ PRZYJACIEL PIES" oraz "PRZYTUL PSA"

Programy te sprzyjają resocjalizacji skazanych kobiet poprzez kontakt z psem podnoszący kompetencje społeczne, w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy, sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej.

Główne założenia tego rodzaju oddziaływań polegają na budowaniu prawidłowych relacji z psem, budowaniu poczucia więzi, odpowiedzialności za istoty żywe oraz odczuciu satysfakcji w celu ułatwienia pokonywania oporów przed nawiązywaniem kontaktów z innymi, zmniejszenia konfliktów w grupie współosadzonych a także konstruktywnego wypełniania czasu wolnego.

Bezpośredni kontakt z psem ma służyć także zmniejszeniu napięć i negatywnych emocji wśród kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w oddziale terapeutycznym oraz w systemie programowego odzdziaływania w oddziale półotwartym i otwartym, aby lepiej funkcjonowały w warunkach izolacji penitencjarnej.

W miesięczniku "Przyjaciel Pies" (kwiecień 2017) znajduje się reportaż na temat mojej pracy w Zakładzie Karnym.

 

Kolejny atrykuł którego bohaterkami są zkazana Sabina oraz jej pies terapeutyczny Rishka - moje podopieczne z Zakłądu Karnego w Lublińcu ukazał się w Gazecie Wrocławskiej oraz w Angorze oraz w kobiecym czasopiśmie "Cała Ty" .