GPR OSP Solarnia

Posłuchaj wywiadu :

 

 Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Solarnia.

Aby zobaczyć materiał, kliknij na okno poniżej :

 

 
 

 

 

 
Trochę o nas :
 

OSP Solarnia znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W skład naszej jednostki
wchodzi Grupa Poszukiwawczo–Ratownicza OSP Solarnia. Posiadamy również Panel Ratownictwa
Wysokościowego umożliwiający uczestnictwo w akcjach ratowniczych z wykorzystaniem technik
alpinistycznych. Terenem naszego działania jest cały kraj, w szczególności północ województwa śląskiego.
Problem zaginięć jest przedmiotem ożywionej debaty publicznej, zarówno ze względu na skalę jak
i wrażliwy charakter zjawiska. Jak wynika ze statystyk KGP, każdego roku w Polsce ginie ok. 17 - 20 tys.
osób. Szczególnie niepokojące dane sygnalizują, że od trzech lat liczba zaginięć wzrasta co roku o kolejne
2 tys.
W naszej Sekcji przygotowujemy obecnie 12 zespołów pies – ratownik, niezbędnych przy
poszukiwaniach terenowych i gruzowiskowych.

Trenerem grupy jest utalentowana przewdoniczka psa poszukiwawczo-ratowniczego - Monika Mucha.

Szkolenie psów jest długotrwałe i kosztowne, trwające
minimum 2 lata. Szkolenie ratowników również wymaga zaangażowania środków w niezbędny sprzęt oraz
wyjazdy. Aby nieść pomoc w sposób profesjonalny uczestniczymy w specjalistycznych szkoleniach,
manewrach oraz ćwiczeniach podnosząc nasze kwalifikacje. Stale dostosowujemy i modernizujemy nasz
sprzęt, tak aby móc skuteczniej ratować ludzkie życie. Dysponujemy dwoma samochodami lekkimi i jednym
średnim, w tym jednym do prowadzenia sztabu podczas akcji poszukiwawczej.
Od początku powstania grupy czynnie uczestniczymy w akcjach poszukiwawczych dysponowani przez
Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. Podczas prowadzonych poszukiwań wspiera nas
Komenda Wojewódzka i Powiatowa PSP, Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu oraz Fundacji ITAKA.
Trudnością jaką spotykamy jest konieczność finansowania naszej działalności poprzez środki
prywatne. Ratownicy z naszej OSP zrzekli się na rzecz jednostki z przyjmowania ryczałtu za akcje i tym
samym działają obecnie w pełni bezinteresownie. Pieniądze z tego tytułu przeznaczamy na działalność
statutową.

Jesteśmy też głównymi organizatorami Ogólnopolskich Zawodów Psów Ratowniczych o Puchar Zaginionego Grzybiarza.

Nasze zespły, celem zdobywania doświadczenia i nauki, biora udział w zawodach psów ratowniczych w kraju i za granicą odnosząc wielkie sukcesy !!!

NASZ SAMOCHÓD SZTABOWY :

SPONSOREM I PARTNEREM STRATEGICZNYM NASZEJ GRUPY JEST DELIKAN POLSKA

Psy pracujące w Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Solarnia są karmione wysokiej jakości pokarmem firmy DELIKAN

Kliknij logo a przekierujesz się na stronę sprzedawcy :

 

 

NASZE ZESPOŁY RATOWNIK-PIES :

 

              

Monika i MORGAN
Damian i KOR
Kaja i SHAM
Asia i BYCZEK
Mirek i URKA

 

TRENINGI GPR OSP SOLARNIA :

 

 

 

POKAZY PRACY ZESPOŁÓW RATOWNICZYCH GPR OSP SOLARNIA :