Ratownictwo

W OSP w Solarni działa Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z psami. Biorę czynny udział w tych działaniach w roli koordynatora do spraw psów służbowych w tej jednostce. Organizuję i przeprowadzam treningi naszych zespołów ratownik-pies oraz sam szkolę swojego psa Urkę w kierunku ratownictwa terenowego. Na chwilę obecną w grupie mamy trzy zespoły ratownik-pies z uprawnieniami do uczestnictwa w akcjach ratowniczych na terenie kraju i poza nim. Kilka kolejnych zespołów jest w trakcie przygotowania do egazminów.

 

 
 
Stele poszukujemy osób chętnych do pozorowania podczas ćwiczeń poszukiwawczo-ratowniczych z użyciem psów. Brakuje nam powoli świeżych, nie pachnących znajomo pozorantów. Jeśli ktoś dysponuje czasem i ma ochotę przyczynić się do podniesienia umiejętności naszych psich ratowników, serdecznie zapraszam do kontaktu !!!
 
To nie boli a może okazać się fajną przygodą !
 
Mirek : 601 303 745

 
Trochę o nas :
 

OSP Solarnia znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W skład naszej jednostki
wchodzi Grupa Poszukiwawczo–Ratownicza OSP Solarnia. Posiadamy również Panel Ratownictwa
Wysokościowego umożliwiający uczestnictwo w akcjach ratowniczych z wykorzystaniem technik
alpinistycznych. Terenem naszego działania jest cały kraj, w szczególności północ województwa śląskiego.
Problem zaginięć jest przedmiotem ożywionej debaty publicznej, zarówno ze względu na skalę jak
i wrażliwy charakter zjawiska. Jak wynika ze statystyk KGP, każdego roku w Polsce ginie ok. 17 - 20 tys.
osób. Szczególnie niepokojące dane sygnalizują, że od trzech lat liczba zaginięć wzrasta co roku o kolejne
2 tys.
W naszej Sekcji przygotowujemy obecnie 12 zespołów pies – ratownik, niezbędnych przy
poszukiwaniach terenowych i gruzowiskowych.

Wewnętrznym koordynatorem grupy jest licencjonowany , pracujący w zawodzie  trener psów – Mirosław Dubiel prowadzący na co dzień szkołę dla psów oraz psi hotel i ośrodek resocjalizacji psów Centrum Pracy z Psem "SONGO"

Szkolenie psów jest długotrwałe i kosztowne, trwające
minimum 2 lata. Szkolenie ratowników również wymaga zaangażowania środków w niezbędny sprzęt oraz
wyjazdy. Aby nieść pomoc w sposób profesjonalny uczestniczymy w specjalistycznych szkoleniach,
manewrach oraz ćwiczeniach podnosząc nasze kwalifikacje. Stale dostosowujemy i modernizujemy nasz
sprzęt, tak aby móc skuteczniej ratować ludzkie życie. Dysponujemy dwoma samochodami lekkimi i jednym
średnim, w tym jednym do prowadzenia sztabu podczas akcji poszukiwawczej.
Od początku powstania grupy czynnie uczestniczymy w akcjach poszukiwawczych dysponowani przez
Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. Podczas prowadzonych poszukiwań wspiera nas
Komenda Wojewódzka i Powiatowa PSP, Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu oraz Fundacji ITAKA.
Trudnością jaką spotykamy jest konieczność finansowania naszej działalności poprzez środki
prywatne. Ratownicy z naszej OSP zrzekli się na rzecz jednostki z przyjmowania ryczałtu za akcje i tym
samym działają obecnie w pełni bezinteresownie. Pieniądze z tego tytułu przeznaczamy na działalność
statutową.

Jesteśmy też głównymi organizatorami Ogólnopolskich Zawodów Psów Ratowniczych o Puchar Zaginionego Grzybiarza.

 

Psy pracujące w Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Solarnia są karmione wysokiej jakości pokarmem firmy Delikan

 

Nasze zespoły przewodnik-pies :

 

                                                  Mirek u Urka                                                       Damian i Kor

 Monika i Morgan                                                          Asia i Byk

                                           Marek i Flora                                                                 Kaja i Sham

                                        Piotrek i Jer                                                              Agnieszka i Holka

                                      Monika i Ares                                                                   Monika i Carbon

  

Ola i Hektor

 

 

Nasze treningi oraz pokazy pracy psów ratowniczych :